Velika vijest za RPP: Dobivena koncesija za područje Grada Ploča za idućih devet godina!

Vijeće za elektroničke medije na Sjednici, održanoj u srijedu 12. rujna ove godine u Zagrebu, donijelo je Odluke o davanju/produženju koncesije za određene radijske nakladnike.

Odluke su donesene temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 02/18 za obavljanje djelatnosti radija. Za područje Grada Ploča (G-PL) koncesiju je na devet godina dobila Radio postaja Ploče d.o.o. Naime, nakon devet godina RPP-u je koncesija istjecala u rujnu ove godine. Važno je napomenuti da je Radio Ploče dobilo koncesiju već u prvom krugu.

Iako se za produženje/dobivanje koncesije u ovom „valu“ natjecalo 12 radijskih nakladnika, samo ih je šest dobilo koncesiju odmah u prvom krugu, a među njima je i Radio Ploče. To je znak da je RPP ispunio sve tražene uvjete, od administrativnih, kadrovskih, programskih i tehničkih.

Ne krijem zadovoljstvo i presretni smo što smo dobili produženje koncesije na maksimalnih devet godina već u prvom krugu. Koliko je ovo bio složen i zahtjevan posao dovoljno govori činjenica da je proces oko pripreme dokumentacije i svega ostalog počeo još u svibnju,a završio evo sad. Radili smo sve korak po korak i evo ga, na kraju smo dobili potvrdu da je sve uspješno napravljeno i Vijeće za elektroničke medije prihvatilo je našu prijavu u prvom krugu. Da nismo dobili koncesiju našli bi se u velikim problemima. Mogu reći da mi je osobno ovo bio najveći izazov otkako sam na čelu RPP-a i presretan sam što smo uspješno i ovo odradili“, izjavio je direktor RPP-a, Nikola Vlahović.

Kompletna prijava na ponudu za koncesiju sadrži niz dokumenata, kao i razradu Programske osnove do u najsitnije detalje, izračune o vlastitoj proizvodnji, razvrstane emisije u kategorije te grafičke i tabelarne prikaze. Na prijavu je poslano ukupno (što original što kopije) oko 480 stranica. Sada slijedi tehnički pregled HAKOM-a i nakon toga potpisivanje ugovora o koncesiji.