Fond za poticanje pluralizma: Radio postaja Ploče dobila preko 266 tisuća kuna

Vijeće za elektroničke medije na sjednici održanoj 22. svibnja 2019. donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za radijske nakladnike. Natječaj je bio objavljen u veljači ove godine, a radijski nakladnici trebali su prijaviti program za dvije godine.

Prema pristigloj prijavi, Radio postaja Ploče d.o.o. ukupno je za dvogodišnji natječaj dobila 266.849,52 kune, što znači da je za ovu godinu dobila 133.424,81 kunu, a isto toliko i za 2020. godinu. Spomenuti iznos dodijeljen je prema prijavljenom programu koji se odnosi na informativni dio, kulturne emisije, eko teme, kao i za emisije za mlade te određene manifestacije.

Prilikom ocjene programa, Vijeće za elektroničke medije gledalo je više kriterija, a neki od njih su: sadržajna kvaliteta, kvaliteta realizacije, inovativnost te upotreba različitih novinarskih oblika. Nakon uspješno dobivenog i odrađenog dvogodišnjeg natječaja iz 2017. godine, ovo je nastavak pozitivnog apliciranja na spomenuti natječaj Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, a dobivena sredstva omogućit će normalno poslovanje Radio postaje Ploče d.o.o. i u godinama koje su ispred nas.