RPP je za 2022. godinu dobio više od 130 tisuća kuna iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Vijeće za elektroničke medije na sjednici održanoj 24. veljače 2022. donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – nakladnika radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga televizije i radija za 2022. godinu. Sredstva Fonda dobila je i Radio postaja Ploče, u iznosu od 131.555,44 kuna.

Emisije za koje je RPP dobio sufinanciranje su Vijesti – za ostvarivanje prava građana na javno informiranje, Kulturne minute – za poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine, Eko Neretva – za teme zaštite okoliša, Školski studio – emisiju koja potiče kvalitetne programe za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti i Lađarski dani – za poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija.

Na natječaj koji je bio objavljen u studenom prošle godine prijavilo se 115 nakladnika radija i 11 neprofitnih pružatelja medijskih usluga televizije i radija. Vijeće je analiziralo pristigle projekte te je dodijelilo sredstva za projekte 115 nakladnika radija te za 7 projekata neprofitnih pružatelja medijskih usluga televizije i radija. Prilikom ocjene programa, Vijeće za elektroničke medije gledalo je više kriterija, a neki od njih su: sadržajna kvaliteta, kvaliteta realizacije, interes za opći, odnosno lokalni ili regionalni kulturni razvitak, inovativnost kao i upotreba različitih novinarskih oblika.

Agencija za elekt medije